ยางรถยนต์ [EP 1,424,219 A1]  Abstract    Fulltext

abstractโครงสร้างเสริมที่แก้มยาง ซึ่งทำด้วยเทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ เป็นรูปพระจันทร์ครี่งเสี้ยว แทรกอยู่ระหว่างโครงยางและชั้นรองใน ทำให้ยางคงรูปและมีน้ำหนักเบาช่วยไม่ให้ยางแบนเมื่อรถยังเคลื่อนตัวหลังจากที่ยางรั่วสักพักหนึ่ง