เครื่องริดหนามและใบกุหลาบ [US 5,561,904]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อสอดก้านดอกกุหลาบใส่ช่องเปิดระหว่างเขี้ยวสองข้างที่ยื่นออกมาจากขาหนีบ และรูดเครื่องริดใบลงมา ความคมของเขี้ยวจะริดใบและหนามออกจากก้านดอกได้