การกำจัดแมลงและไรด้วยแสงอัลตร้าไวโอเล็ต [US 5,607,711]  Abstract    Fulltext

abstractแสงอัลตร้าไวโอเล็ตจะถูกดูดซับด้วยสารเคมีที่ทําให้เกิดสีของผิวแมลงและไร ทําให้แมลงและไรตายได้ การกําจัดแมลงและไรด้วยวิธีนี้ทําให้มีสารพิษตกค้าง