สายคาดศีรษะแก้ง่วง [US 5,581,239]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อผู้รัดสายคาดรู้สึกง่วงจนสัปหงก จะทําให้สะพานไฟเชื่อมต่อกัน ทําให้มีกระแสไฟไหลในวงจรของอุปกรณ์ สายคาดจึงสั่นและส่งเสียงปลุกผู้สวมให้ตื่น