สายรัดสำหรับหนุนข้อมือ [WO 96/18,508 ]  Abstract    Fulltext

abstractสายรัดข้อมือ เพื่อใช้หนุนรองข้อมือเวลาพิมพ์งานเป็นเวลานานๆ ช่วยป้องกันมิให้กล้ามเนื้อล้า