เครื่องประดับที่มีกลิ่นหอม [US 5,000,780]  Abstract    Fulltext

abstractเครื่องประดับนี้ทําด้วยโลหะที่มีเนื้อพรุน หลังจากที่นําไปอบให้กลิ่นหอมแทรกเข้าไปในเนื้อโลหะแล้วจึงขัดผิวให้รูเล็กลง เครื่องประดับนี้จึงส่งกลิ่นหอมได้นาน