อุปกรณ์สำหรับการตอกตะปู [US 5,529,234]  Abstract    Fulltext

abstractอุปกรณ์นี้ใช้กับตะปูได้หลายขนาด และช่วยป้องกันไม่ให้ตอกตะปูพลาดถูก