การปรับคุณภาพน้ำมันทอดอาหาร [US 6,368,648 B1]  Abstract    Fulltext

abstractกรดไขมันอิสระที่เกิดขึ้นในนํ้ามันที่ใช้ทอดอาหาร ถูกขจัดออกด้วยการกรองผ่านวัสดุที่มีแมกนีเซียม ซิลิเคท เป็นส่วนประกอบสําคัญ