เครื่องทำขนมปังอัตโนมัติ [US 5,860,355]  Abstract    Fulltext

abstractเครื่องนวดขนมปังอัตโนมัติ มีอุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ทําความร้อน ทําให้สามารถควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะกับการหมักแป้งระหว่างที่นวดได้