คันเบ็ดพร้อมเครื่องส่งสัญญาณเตือน [US 5,862,621]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อปลาติดเบ็ด คันเบ็ดจะได้โค้งงอทำให้แผ่นสัมผัสของเครื่องส่