กระบวนการผลิตเกลือชนิดโซเดียมต่ำจากดีเกลือ [US 6,890,509 B2]  Abstract    Fulltext

abstractกระบวนการประกอบด้วยการเติมแคลเซียมคลอไรด์ ลงในดีเกลือ เพื่อแยกอนุมูลซัลเฟต ออกแล้วจึงผึงแดด เพื่อให้โซเดียมคลอไรด์และคาร์นาไลท์ตกผลึก จากนั้นจึงขจัดแมกนีเซียมคลอไรด์ออกด้วยน้ำ