เก้าอี้รถเข็น [US 2001/0,024,025A1]  Abstract    Fulltext

abstractผู้ป่วยสามารถลุกจากเก้าอี้รถเข็นนี้ได้โดยออกแรงเพียงเล็กน้อย เพราะมีระบบ ไฮโดรลิกช่วยปรับมุมของโครงสร้างเก้าอี้ให้อยู่ในแนวดิ่งเมื่อผู้นั่งโยกคันยก นอกจากนี้ยังมีเสียงเตือนจากระบบสัญญาณบอกให้ทราบว่าที่รองนั่งของเก้าอี้ถูกพับให้อยู่ในแนวดิ่ง