ชื่อเรื่อง : ชิ้นส่วนเซรามิกที่มีคุณสมบัติให้น้ำซึมผ่านได้
ผู้แต่ง : Tanemura, Fumikazu; Honda, Toru; Ota, Shigetoshi; Kajita, Yoshiharu; Kachi, Tatsushi
แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 60,180,971[85,180,971], 5 pp.
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Materials contg. mainly screened pottery of porcelain substances (I) (size 7-60 mesh) and a sintering aid are heated near or below the m.p. of I (particles mutually sintered) to give ceramic parts having continuous pores (av.size ≤0.1 mm), apparent porosity 10-53%, water permeability ≥ 50 mL / min-cm2, and vertically incident sound absorption rate ≥ 65% at 500-5000 Hz or at a part of the frequency region. The ceramic parts have good drainage, sound absorption, and a slippage prevention and are useful as floor structures and water supply or water drainage tubes. Thus, pottery scrap was group, and screened to give powder (size 12-16 mesh). The powder 100 was kneaded with starch paste 10, raw pottery glaze powder 6, and ceramic pigment 0.7 part, compacted, and fired at 1200º for 50 min in a tunnel kiln to give a shaped sintered channel part. The part had av.pore diam. 0.32 mm, apparent porosity 34%, and water permeability 244 mL/min-cm2 (thickness 20 mm , pressure difference 200 mmHg).
บทคัดย่อ (ไทย) : วัสดุประกอบด้วยพอร์ซเลนขนาด 7-60 mesh และให้ความร้อนใกล้เคียงหรือต่ำกว่าจุดหลอมเหลวเพื่อให้ชิ้นส่วนเซรามิกมีรูพรุนสม่ำเสมอ ขนาดเฉลี่ย ≤0.1 มม. ความพรุน 10-53% ความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ ≥ 50 มล. / นาที-ตร.ซม. และอัตราการดูดซับเสียงในแนวตั้ง≥ 65% ที่ 500-5000 เฮิร์ทซ์ หรือบริเวณที่มีความถี่ ชิ้นส่วนเซรามิกมีการระบายที่ดี สามารถดูดซับเสียง ใช้สำหรับโครงสร้างพื้น และประปาหรือท่อระบายน้ำ ดังนั้นเศษชิ้นส่วนของเครื่องปั้นดินเผาที่แตกหักจะถูกรวบรวมและนำมาทำให้เป็นผงขนาด 12-16 mesh ผงดังกล่าว 100 ส่วนจะนำมานวดโดยผสมแป้งเปียก 10 ส่วน ผงแก้ว 6 ส่วน และสีสำหรับเซรามิก 0.7 ส่วน อัด และเผาที่ 1200ºC เป็นเวลา 50 นาทีในอุโมงค์เตาเผา ชิ้นงานที่ได้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางรูพรุน 0.32 มม. ความพรุน 34% ความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ 244 มล./นาที-ตร.ซม. ความหนา 20 มม. ความแตกต่างความดัน 200 มม.ปรอท
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : patent
หมายเลขอ้างอิง : 104:173164a