ชื่อเรื่อง : การประเมินเทคโนโลยีของวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นโคลนจากการปรับปรุงคุณภาพของแร่เหล็กสำหรับผลิตวัสดุก่อสร้างที่เป็นเซรามิก

ผู้แต่ง : Stolboushkin, A. Yu.; Saibulatov, S. Zh.; Storozhenko, G. I.

แหล่งข้อมูล : Kompleksn. Ispol’z. Miner. Syr’ya 1992, (10), 67-72 (Russ)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Slimy tailings from Fe ore beneficiation were used in the prodn. of wall ceramics by the semidry pressing method. The neg. effect of high content of coloring oxides was diminished by the introduction of high-plasticity low-melting clayey additives.

บทคัดย่อ (ไทย) : หางแร่ซึ่งเป็นโคลนหรือเลนจากการปรับปรุงคณภาพแร่เหล็กนำมาใช้ในการผลิตผนังเซรามิกโดยใช้วิธีการกดอัดแบบกึ่งแห้งกึ่งเปียก ซึ่งสามารถลดผลกระทบที่อาจไม่ดีนักจากการมีปริมาณออกไซด์ที่ให้สีในปริมาณสูงโดยการใช้สารเติมซึ่งมีสภาพพลาสติกสูงลักษณะเหมือนดินและมีจุดหลอมเหลวต่ำ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 119:54420f