ชื่อเรื่อง : วิธีในการกันน้ำและน้ำมันด้วยหมู่ฟังก์ชันที่เป็นสารซับสเตรทและผลิตภัณฑ์ที่ได้

ผู้แต่ง : Ogawa, Kazufumi; Soga, Mamoru

แหล่งข้อมูล : Eur. Pat. Appl. EP 525,598, 10 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The surface of substrates, e.g., metals, ceramics, glass, plastic, fibers, and paper, is made water-and oil-repellent by forming an ultrathin film by a dehydrochlorination reaction between fluoroalkyl chlorosilanes and functional groups on the surface of the substrate. The ultrathin film, which comprises a plurality of chlorsilyl groups, is formed by dipping and holding the substrate contg. Fluorocarbon and chlorosilyl groups in a nonaq. Solvent, drying the substrate in a moistureless atm., and removing the nonaq. Solvent from the substrate.

บทคัดย่อ (ไทย) : พื้นผิวของสารซับสเตรท ได้แก่ โลหะ เซรามิก แก้ว พลาสติก เส้นใย และกระดาษต่างๆ ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้สามารถกันน้ำและน้ำมันได้ (water-and oil-repellent) โดยการขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มแบบบางเฉียบ (ultrathin film) ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาดีไฮโดรคลอริเนชัน (dehydrochlorination) ระหว่างฟลูออโรอัลคิลคลอโรซิเลน (fluoroalkyl chlorosilanes) และหมู่ฟังก์ชันบนผิวหน้าของสารซับสเตรทนั้นๆ แผ่นฟิล์มแบบบางเฉียบประกอบด้วยหมู่คลอซิลิล (chlorsilyl groups) จำนวนมากซึ่งได้จากการจุ่มกับสารซับสเตรท ฟลูออโรคาร์บอน (fluorocarbon) และหมู่คลอซิลิลในรูปของสารที่ไม่ละลายน้ำของสารซับสเตรทถูกทำให้แห้งในบรรยากาศที่ไร้ความชื้น (moistureless atmosphere) และสามารถกำจัดออกจากซับสเตรทได้

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 119:118955u