ชื่อเรื่อง : การผลิตท่อระบายน้ำเสีย อิฐ กระเบื้องมุงหลังคา ของที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วย

ผู้แต่ง : Heyt, Nico

แหล่งข้อมูล : Neth. Appl. NL 91 01,791, 9 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The inorg. material is a clay obtained from dredging activities and/or as the gangue from coal mines, may also be artificial clay manufd. from masonry waste, ceramic waste, and the like. In addn. to the clay, amorphous glassy material may be incorporated in the products, e.g., fly ashes and coal ashes. The greenware is heat-treated at<550,esp. 200-300º

บทคัดย่อ (ไทย) : วัสดุที่เป็นสารอนินทรีย์คือดินเหนียว (clay) ได้จากการขุดลอก (dredging) และ/หรือกากแร่ (gangue) จากเหมืองถ่านหิน บางทีอาจใช้ดินเหนียวเทียม (artificial clay) จากเศษปูนที่ก่อตึก (masonry waste) เศษเซรามิก วัสดุที่เป็นแก้วอสัณฐาน (amorphous glassy material) ก็อาจนำมาผสมด้วยได้ เช่น เถ้าลอย (fly ashes) และเถ้าในถ่านหิน (coal ashes) ความร้อนที่ใช้ก่อนการเผาน้อยกว่า 550 องซาเซลเซียส โดยเฉพาะ 200-300 องซาเซลเซียส

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 119:123535m