คำตอบ

หัวบุก มีสารสำคัญที่เรียกว่า กลูโคแมนแนน ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นน้ำตาล กลูโคส และ แมนโนส และจากการวิจัยพบว่า สารกลูโคแมนแนน ในหัวบุกช่วยลดน้ำตาลได้ดีมาก เช่น ช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ ด้วยความเหนียวที่ยังยั้งการดูดซึมกลูโคสจากทางเดินอาหาร ซึ่งยิ่งหนืดมากก็ยิ่งมีผลลดการดูดซึมกลูโคส ดังนั้น กลูโคแมนแนน ปัจจุบันจึงใช้แป้งวุ้นเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและไขมันในเลือด นอกจากนี้เส้นใยอาหารของบุก จะทำปฏิกิริยา กับคาร์โบไอเดรต น้ำตาล และไขมันบางส่วนมากเกินไป จนมีโมเลกุลใหญ่ขึ้นไม่สามารถย่อยได้ง่าย ทำให้ไม่ดูดซึมเข้าไปเก็บสะสม จึงช่วยในการดูดซึมไขมันและคอเลสเตอรอลให้น้อยลง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิชญาดา เจริญจิต. บุก โรงงานบุกที่สังขละบุรี. เทคโนโลยีชาวบ้าน. ปีที่ 28, ฉบับที่ 616. (กุมภาพันธ์) 2559, หน้า 119.