คำตอบ

แอสตาแซนธิน ( Astaxanthin)   เป็นสารรังควัตถุ(pigment) ที่มีสีแดง จัดเป็นสารในกลุ่ม แซนโทฟิลล์ พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น ในกล้ามเนื้อ ไข่ ของสิ่งมีชีวิตในทะเล เช่น ปลาแซลมอน ปลาเทราต์ ไข่ปลาคาเวียร์ กุ้ง ปู ลอปสเตอร์ และยังพบมากในสาหร่ายทะเลสีแดง สารแอสตาแซนธิน มีคุณสมบัติละลายในไขมัน จึงสามารถผ่านเข้าไปทำงานได้ทุกอวัยวะได้ เช่น ตา สมอง ระบบหัวใจ หลอดเลือด และผิวหนัง  และจากผลการวิจัยที่ศึกษาประสิทธิภาพของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารแอสตาแซนธิน ที่สกัดจากสาหร่ายแดง พบว่า แอสตาแซนธิน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่า วิตามินซี 6000 เท่า CoQ10 800 เท่า วิตามินอี 550 เท่า, คาเทชินจากชาเขียว 550 เท่า Alpa lipoic aicd 75 เท่า  เบต้า แคโรทีน 40 เท่า และสูงกว่า สารกัดจากเมล็ดองุ่น 17 เท่า

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์. แอสตาแซนริน : สารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก. อาหาร. ปีที่ 44,3 (ก.ค-ก.ย) 2557, หน้า 15-16