คำตอบ

สาหร่ายเกลียวทองเป็นสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว จัดอยู่ในตระกูล Oscillatoriaceae สกุล Spirulina  มีคุณค่าทางอาหารคือมีปริมาณโปรตีนสูงถึง 60-70% ของน้ำหนักแห้ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อและไข่จะสูงกว่ามาก ในเนื้อสัตว์มีปริมาณโปรตีนประมาณ 20% และไข่มีประมาณโปรตีน 18% เท่านั้น โปรตีนในสาหร่ายเกลียวทองยังมีคุณภาพดีเพราะทีกรดอะมิโนที่สำคัญ เป็นแหล่งของวิตามินโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินบีคอมเพล็กซ์ อีกทั้งยังมีเกลือแร่ครบถ้วน เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็กและอื่น ๆ จึงมีการผลิตเป็นอาหารเสริมสุขภาพ สามารถลดโคเลสเตอรอลในเส้นเลือดและลดความดันโลหิตได้ดี

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

“สาหร่ายเกลียวทอง : อาหารเสริมสุขภาพ”.  เทคโนโลยี.  ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, (มี.ค. 2530) หน้า 29-30.