คำตอบ

สารทอมาติน (Thaumatin) เป็นโปรตีนจากธรรมชาติ 100 % มีคุณสมบัติสามารถปรับปรุงรสชาติของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆให้ดีขึ้นได้ โดยทำหน้าที่หลากหลายรูปแบบในแต่ละผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การเพิ่มกลิ่นรสของอาหาร การกลบรสขมของผลิตภัณฑ์ การให้ความหวาน การเพิ่มรสเค็ม และการปรับปรุงรสสัมผัสของผลิตภัณฑ์ เป็นต้นโดยพบว่า Thaumatin เป็นสารให้ความหวานและสารเพิ่มการรสชาติที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม หมากฝรั่ง ลูกกวาด ผลิตภัณฑ์นม หรือแม้กระทั่งในผลิตภัณฑ์ยา นอกจากจะเป็นการปรับปรุงรสชาติ กลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ยังตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคด้านอื่นๆด้วย โดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Thaumatin: Improving flavours by 100% natural ingredients .Asia Pacific Food Industry Thiiland. Vol.5, No.26 (July-August) 2007, 41-42