คำตอบ

รหัสคิวอาร์ (QR code) หรือบาร์โค้ด 2 มิติ คือรหัสประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขาวดำ แต่เดิมนิยมใช้เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อสินค้า ราคา แหล่งผลิต เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และชื่อเว็บไซต์ พัฒนาโดยบริษัท Denso-Wave ในปี 1994 และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในชื่อ QR code ทำให้การเรียกชื่อบางครั้งอาจต้องเรียกในชื่ออื่นว่า 2D Bar Code  เพื่อเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์ 
คำว่า QR นั้น มาจากคำเต็มว่า Quick Response หมายถึง การตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้คิดค้น ที่จะให้คิวอาร์โค้ด นี้สามารถถูกอ่านและแสดงผลๆได้อย่างรวดเร็ว
รหัสคิวอาร์นอกจากจะเอาไว้ใช้ในวงการค้าขายสินค้าหรือขนส่งแล้ว ยังประยุกต์นำเอามาใช้ในการทำตลาดโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น การพิมพ์รหัสคิวอาร์ไปบนหน้าแมกกาซีน หรือป้ายโฆษณาทั้งขนาดเล็กและใหญ่ เป็นต้น เนื่องจากรหัสคิวอาร์ สามารถเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบ รวมทั้ง URL และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปัจจุบันมีบริการติดตั้งซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือสำหรับอ่านรหัสคิวอาร์ดังกล่าวได้ เพียงแค่นำโทรศัพท์มือถือไปบันทึกภาพสแกนรหัส จากนั้นก็จะเห็นผลแสดงเป็นสื่อเคลื่อนไหวทันที ซึ่งวิธีการดังกล่าวเรียกว่า mobile tagging โดยข้อมูล URL จะเชื่อมต่อโดยตรงผ่านเบราเซอร์บนมือถือ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

QR Code. วารสารการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์.  2554, ปีที่ 23, ฉบับที่ 96, หน้า 30-31.