คำตอบ

ยางเครปเป็นยางประเภทหนึ่งที่ผลิตจากยางก้อนถ้วย ยางก้อน เศษยาง จนถึงยางที่มีคุณภาพต่ำกว่าจึงทำให้เกิดยางเครปคุณภาพต่างๆมากมาย ไว้สำหรับให้ผู้ใช้เลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น นำมาใช้แปรรูปเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยตรงได้แก่ ยางเครปขาวหรือยางเครปสีจาง ซึ่งสามารถนำมาใช้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสีสัน ส่วนยางเครปสีน้ำตาลชนิดบางสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตยางแท่งมาตรฐาน ที่ไม่ต้องใช้กระบวนการอบด้วยความร้อนและถ้ามีการควบคุมการผลิตที่ดีสามารถผลิตเป็นยางแท่งคุณภาพสูง เช่น ยางแท่งเกรด STR 5 หรือ STR 10 ได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มองโอกาสและลู่ทางการทำยางเครป เพื่อรายได้ที่สูงขึ้น. นิตยสารยางไทย. ปีที่ 8,ฉบับที่ 3 (มีนาคม) 2560, หน้า 8-9