คำตอบ

ยางคลอโรพรีน (Chloroprene rubber; CR) เป็นยางที่สังเคราะห์จากโมโนเมอร์ของคลอโรพรีน มีสมบัติความเหนียวติดดี ยางวัลคาไนซ์มีความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดสูงโดยที่ไม่ต้องเติมสารตัวเติมเสริมแรง มีความต้านทานการขัดถูสูง สามารถทนต่อน้ำมันหรือตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วได้ในระดับปานกลางถึงดี มีความทนต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อน ออกซิเจน และโอโซนสูงกว่ายางไดอีนทั่วๆไป และยังไม่ลามไฟอีกด้วย ยาง CR นิยมนำไปใช้ในการผลิตแผ่นยางรองรางรถไฟ ยางซีล ท่อยางเสริมแรง สายพานลำเลียงในเหมืองแร่ สายพานรูปตัววี ยางรอคอสะพาน ยางบุผนัง พื้นรองเท้า ยางขอบหน้าต่าง และยางขอบหลังคา

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีการผลิตยางคอมปาวด์. นิตยสารยางไทย, ปีที่8, ฉบับที่ 8 , สิงหาคม, 2560, หน้า 31