คำตอบ

สารที่ช่วยให้เนื้อแน่นและกรอบ (Firming agent) เป็นสารที่ทำหน้าที่รักษาคุณภาพทางเนื้อสัมผัสของเซลล์หรือเนื้อเยื่อของผักและผลไม้ต่างๆให้มีความกรอบ ในการประยุกต์ใช้ในอาหาร นิยมเติมสารที่ช่วยให้เนื้อแน่นและกรอบนี้ลงในผลิตภัณฑ์เช่น แตงกวา (pickles), marachino cherries, ถั่วกระป๋อง (canned peas), มะเขือเทศ (tomatoes), มันฝรั่ง (potatoes), แอปเปิ้ล (apples) เพื่อให้ผักและผลไม้ต่างๆ เหล่านี้ยังคงความกรอบไว้ได้ แม้ว่าจะผ่านกระบวนการให้ความร้อนมาแล้ว นอกจากนี้สาร Firming agent ยังสามารถนำมาใช้ในการทำให้เนยแข็ง(cheese) คงรูป อีกด้วย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. Food additives : what they are, how they are used / Manufacturing Chemists Association (United States). Washington : Manufacturing Chemists'Association, 1961.(664 MCA) 

2. Encyclopedia of chemical technology / executive editor, Jacqueline I. Kroschwitz; editor, Mary Howe-Grant. New York, N.Y. : Wiley & Sons, 1993-1998. (660.3 ECT 4th ed.V.11 Ref.) 

3. Handbook of food additives / compiled by Michael and Irene Ash. 2nd ed. Publication Endicott, N. Y. : Synapse Information Resources, 2002. (664.06 HAN Ref.)