คำตอบ

น้ำตาเทียมเป็นสารที่ผลิตขึ้นเพื่อทดแทนน้ำตาตามธรรมชาติสำหรับคนที่ต่อมน้ำตาผลิตน้ำตาได้น้อยกว่าปกติ หรือมีภาวะตาแห้ง ใช้เพื่อหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตาช่วยป้องกันและบรรเทาอาการเคืองตา รู้สึกไม่สบายตา เนื่องจากตาโดนลมและแสง เป็นต้น 1. น้ำตาเทียมชนิดที่มีสารกันเสีย ซึ่งหลังจากเปิดใช้งานแล้ว สามรรถเก็บได้นาน 1 เดือน และสามารถใช้ได้ไม่เกินวันละ 5 ครั้ง เนื่องจากน้ำตาเทียมชนิดนี้มีสารกันเสียที่ช่วยให้น้ำตาเทียมคงสภาพอยู่ได้นาน และป้องกันการเติบโตของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนเข้าไปขณะหยอด 2. น้ำตาเทียมชนิดไม่มีสารกันเสีย มีลักษณะเป็นหลอดกระเปราะขนาดเล็กๆ ใช้หยอดในแต่ละวันแล้วทิ้งไปเลย มีความหนืดกว่าน้ำตาเทียมชนิดแรก จึงให้ความชุ่มชื้นได้ดีกว่า ทำให้รู้สึกสบายตากว่า และไม่มีสารกันเชื้อแบคทีเรียผสมอยู่ จึงต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมง สามารถใช้ได้บ่อยๆทุก 2 ชั่วโมง ข้อดีคือ ผู้ป่วยจะไม่มีอาการแพ้เลย แต่ราคาสูงกว่าน้ำตาเทียมชนิดแรก

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

น้ำตาเป็นสายเลือด. วารสาร อพวช. ปีที่ 15, ฉบับที่ 178, หน้า 14-15.