คำตอบ

นอกจากใช้ตามคำสั่งแพทย์แล้ว น้ำตาเทียมยังเหมาะกับ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาแห้ง เนื่องจากปัญหาการทำงานของต่อมน้ำตาลดลงตามอายุ ผู้หญิงวัยที่หมดประจำเดือนที่น้ำหล่อเลี้ยงลุกตาลดลงกว่าคนปกติทั่วๆไป และกลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับจอคอมพิวเตอร์ เนื่องจากต้องจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานทำให้มีการกระพริบตาน้อยกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะตาแห้งได้ รวมทั้ง ยังเหมาะกับผู้ที่ใส่คอนเทคเลนส์เป็นประจำ ที่ทำให้ตาแห้งได้ นอกจากนี้ ยังใช้สำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค หรือ เลสิก(LASIK)อีกด้วย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

น้ำตาเป็นสายเลือด วารสาร อพวช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 178 หน้า 16