คำตอบ

ปัจจุบันได้มีการค้นคว้าและวิจัย นำไคติน-ไคโตซานไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เช่น 
-ด้านการแพทย์ มีนำไปใช้งานในส่วนของวัสดุทางการแพทย์  เช่น วัสดุตกแต่งแผล ไหมเย็บแผล ผิวหนังเทียม
- ด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีการนำไคติน-ไคโตซาน ไปใช้ในอาหารสำหรับการควบคุมน้ำหนัก (diet food) สารเติมแต่งในอาหาร การถนอมรักษาอาหาร บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
-ด้านการเกษตร ได้มีการพัฒนาการนำไปใช้ทางเกษตรกรรมอย่างมากมาย เช่น การเคลือบพันธุ์ ส่วนผสมในอาหารสัตว์ ยาฆ่าแมลง 
-ด้านเครื่องสำอาง ถูกใช้เป็นสารทำให้ข้นและสารเติมแต่ง ในผลิตภัณฑ์ประเภท hair care, skin care และ oral care
-การบำบัดน้ำเสีย อาศัยความเป็น polyelectrolyte และความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับโลหะหนักของไคโตซาน ในกระบวนการเช่น น้ำดื่ม การrecoveries ของโลหะ การบำบัดน้ำเสียในสระว่ายน้ำ ในโรงงานอุตสาหกรรม
-Product separation and recovery ไคติน-ไคโตซานในรูปแบบต่างๆเช่น แผ่นบาง (membrane) ผง สารละลาย ถูกนำไปใช้พัฒนาใช้ใน membrane separation เป็น encapsulating adsorbent ใช้ใน chromatographic columns

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาวดี เมธะคานนท์.  CHITIN CHITOSAN NO 1-3 . กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, [2546?] : หน้า 1/6-1/7