คำตอบ

สารสำคัญที่พบในกวาวเครือขาว ได้แก่ miroestrol, coumestrol, daiazein, daidzin, genistin, genistein, kwakhurin, kwakhurin hydrate, mirifician, mirificoumestan hydrate, puerarin, purerarin-6 monoacetate, B-sitosterol, calcium oxalate lithium, potassium, sodium, phosphate, โปรตีน ไขมัน น้ำตาล sucrose และ fiber นอกจากนี้อาจมีสารประเภท saponin อยู่อีกหลายชนิด

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จักรพงศ์ ไพบูลย์. กวาวเครือขาว.แพทยสารทหารอากาศ. ปีที่46,ฉบับที่ 1 (ม.ค-เม.ย) 2543, หน้า 2-8.