คำตอบ

1. ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอล ป้องกันไม่ให้หลอดเลือดแข็งตัว ลดความดันเลือดป้องกันการเกิดเกล็ดเลือดแข็งตัวเกาะกันเป็นลิ่ม 2. ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นภูมิคุ้มกัน 3. บำรุงประสาท โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการผิดปกติ ซึ่งเกิดจากระบบประสาท เช่น นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เมื่อยสายตา การรับประทานงาเป็นประจำ จะช่วยบรรเทาอาการได้ 4.บำรุงกระดูกและฟัน เมล็ดงามีแคลเซียมสูง ทำให้กระดูกแข็งแรง 5.ป้องกันโรคหัวใจ ทำให้ระบบหัวใจแข็งแรง 6. ป้องกันโรคเหน็บงา

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อุษา ภูคัสมาส. งา อาหารเพื่อสุขภาพ. อาหาร ปีที่ 41, ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน), 2554, หน้า 155.