คำตอบ :
- Barcode จะเป็นการเข้ารหัสข้อมูล แบบ 1 มิติ คือ อ่านข้อมูลได้จากซ้ายไปขวา ในลักษณะแนวนอนเท่านั้น มีข้อจำกัดของข้อมูลที่บรรจุและอ่านค่าได้เพียงตัวเลข 20 หลักเท่านั้น
- QR code จะอ่านค่าได้แบบ 2 มิติ คือ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่า และยังสามารถบรรจุข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้อีกด้วย สามารถบรรจุข้อมูลที่แบบตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 7, 000 หลัก และสามารถอ่านข้อมูลได้รวดเร็วกว่าบาร์โค้ดถึง 10 เท่า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : กำเนิด QR code. NSM Science Magazine. ปีที่ 18, ฉบับที่ 212 (กุมภาพันธ์), 2563, หน้า 12.