คำตอบ : แสงออโรรา (aurora) เป็นกฎการณ์ทางแสงยามค่ำคืน บริเวณเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล และแอนอาร์กติกเซอร์เคิล แสงออโรราเกิดจาก ก๊าซในดวงอาทิตย์แตกตัวออกเป็นอนุภาคมีประจุ  พื้นผิวของดวงอาทิตย์จะปล่อยอนุภาคลักษณะนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องอนุภาคมีประจุที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกเข้าสู่บรรยากาศชั้นบนจะชนกับอะตอมของแก๊สในชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดพลังงานที่มองเห็นเป็นวงโค้ง แถบ  หรือม่านแสงสีต่างๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เพชร มโนปวิตร, ปณต ไกรโรจนานนท์ และ กานต์รวี ทองพูล. Answer book : ตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้. กรุงเทพฯ. เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก และอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 2555.  หน้า 105.