คำตอบ :   Cyberbullying คือ การกระทำรังควานใดๆ ที่เกิดขึ้นผ่านอินเตอร์เน็ต  เช่น การโพสต์รูปภาพให้อับอาย วิจารณ์ด้วยถ้อยคำรุนแรง  ตั้งกระทู้โจมตี เป็นต้น

              Cyberbullying แตกต่างจาก bullying รูปแบบอื่นตรงที่เกิดได้ตลอด 24 ชม. โดยเหยื่อเพียงหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาดู  ในขณะที่ผู้กระทำไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน ก็สามารถเผยแพร่ออกไปได้อย่างกว้าขวางรวดเร็ว

  •   หากพบเห็นหรือโดนรังควาน Cyberbullying อย่าตอบโต้ แต่ให้เก็บหลักฐาน แคปเจอร์หน้าจอเอาไว้แจ้งจ่าฮูก สถานีตำรวจ ออนไลน์  หรือผ่านทาง www.tcsd.in.th

เอกสารเกี่ยวข้อง : พิชญา  พจนโพธา. การบลูลี่  พฤติกรรมที่ไม่ควรมองข้าม, หมอชาวบ้าน,  ปีที่ 42, ฉบับที่ 494 (มิถุนายน 2563), หน้า 58-59.