คำตอบ : โครงสร้างผนังเซลล์ในเห็ดมีทั้งไคโทซานเห็น บีตากลูแคน ฟิวโคส อะราบิโนส และแมนโนส เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยขจัดไขมันออกมาพร้อมอุจจาระก่อนที่ร่างกายจะดูดซึมไขมันจากอาหารที่กินเข้าไป

เอกสารเกี่ยวข้อง : กาญจนา  ประสพเนตร. เห็ดเข็มทอง. กรุงเทพฯ. อินสปายร์. 2558 หน้า 37-40.