คำตอบ

  1. ผลมะม่วงหิมพานต์มีสารอะนาคาร์ดิค แอซิด ที่ต่อต้านการเจริญของเนื้องอกมะเร็งเต้านม ได้อย่างมีนัยสำคัญ
  2. ผลมะม่วงหิมพานต์มีสารคาร์ดอล (Cardol) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปากช่องคลอด
  3. ผลมะม่วงหิมพานต์ให้สารประกอบจำพวกฟีนอลที่สามารถยับยั้ง “เอ็นไซม์  ไทโรซิเนส” ที่เป็นสาเหตุของการเกิดเม็ดสีคล้ำใต้ผิวหนัง รวมทั้งเป็นสาเหตุของการเกิดฝ้า

เอกสารเกี่ยวข้อง : มัชฌิมา  รักอักษร. 50 วิธี นำชีวียืนยาว. กรุงเทพฯ. บีเวลล์ สปีเชียล. 2554 หน้า 51-53.