คำตอบ : พลาสติกนาโนคอมโพสิตคือ โพลิเมอร์ผสมหรือคอมพาวด์ที่มีองค์ประกอบของอนุภาคขนาดเล็กมากระดับนาโนเป็นสัดส่วน 2-10% โดยน้ำหนัก โดยอนุภาคขนาด นาโน(10-9 เมตร)  มีขนาดเล็กกว่าสารตัวเติม (Fillers) ทั่วไปในพลาสติกหลายร้อยเท่า  โครงสร้างระดับนาโนในพลาสติก ทำให้วัสดุมีความแข็งแรง  มีสมบัติการทนความร้อน มีสมบัติการป้องกันการซึมผ่าน และสมบัติการหน่วงไฟ แต่ยังคงสมบัติของพลาสติกเดิมไว้ เช่น มีผิวเรียบ น้ำหนักเบา และสามารถนำกลับไปขึ้นรูปใหม่ได้

เอกสารเกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีก้าวหน้า นานาสาระในโลกพลาสติก. กลุ่มวิศวกรรมพลาสติก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. ปทุมธานี. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. 2547, หน้า 2-13.