คำตอบ : น้ำมันถั่วดาวอินคา  มีองค์ประกอบของโปรตีน (27%) และน้ำมัน (35-60%) ซึ่งอุดมไปด้วยกรดไขมันจำเป็น อาทิ

  • โอเมก้า 3 กรดไลโนเลนิก ( 45-53% ของปริมาณไขมัน)
  • โอเมก้า 6 กรดไลโนเลนิก ( 34-39% ของปริมาณไขมัน)
  • โอเมก้า 9 (6-10%ของปริมาณไขมัน)
  • อุดมไปด้วยไอโอดีน
  • วิตามิน A และ E

เอกสารเกี่ยวข้อง : ขวัญฤดี ธราธารกุลวัฒนา และ พินิจ จันทร. ถั่วดาวอินคา โอเมก้าบนดิน. กรุงเทพฯ.  ส.เอเซียเพรส (1989). หน้า 15-16.