คำตอบ : วิธีการเลือกซื้อเต้าหู้แต่ละชนิดจะคล้ายกัน โดยก่อนซื้อควรสังเกตุดังนี้

  1. มีสีใกล้เคียงกันทั้งก้อน ไม่คล้ำ ไม่มีจุดด่างดำ
  2. ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นเปรี้ยว
  3. ไม่มีน้ำขุ่นขาวซึมออกจากเต้าหู้
  4. ถ้าเป็นเต้าหู้บรรจุกล่อง ต้องไม่มีน้ำสีขุ่นขาวหรือฟองอากาศ
  • เมื่อซื้อเต้าหู้มาแล้ว ควรแช่เก็บไว้ในช่องธรรมดามากกว่าช่องแช่แข็ง เพื่อไม่ให้เนื้อสัมผัส กลิ่น รสชาติ เพี้ยนไป

เอกสารเกี่ยวข้อง : อังคณา ‪ศุภกิจวณิชโชค.เต้าหู้ทำอะไรก็อร่อย.กรุงเทพฯ.อมรินทร์. 2554, หน้า 22.