รายงานฉบับใหม่โดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่า ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดบ่อยขึ้น 5 เท่า คร่าชีวิตประชาชนมากกว่า 2 ล้านคน และทำเศรษฐกิจโลกเสียหายมากกว่า 100 ล้านล้านบาท

ขณะที่คนไทยและนานาประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อเนื่องมาหลายระลอก จนทำให้ต้องหยุดการเดินทางและกิจกรรมหลายอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันตามมาตรการควบคุมโรคแต่ละช่วงเวลานั้น

การศึกษาครั้งใหม่คาดการณ์ว่าวัฏจักรของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงไปจะทำให้เกิดน้ำท่วมสูงทั่วพื้นที่ชายฝั่งของสหรัฐฯ ในช่วงกลางทศวรรษ ​​2030 หรืออีกราว 10 ปีข้างหน้า

นักวิจัยชาวบราซิลพบโมเลกุลในพิษงูที่อาจสามารถต่อสู้กับโควิด-19 ได้ การค้นพบนี้อาจเป็นก้าวแรกสู่การใช้ยาเพื่อต่อสู้กับไวรัสชนิดนี้