กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับองค์กร The Ocean Cleanup นำร่องส่งนวัตกรรมเครื่อง Interceptor เรือเก็บขยะแม่น้ำ ลำแรก ดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา สุดล้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แยกขยะ คาดเก็บขยะได้ 3–4 ตันต่อวัน

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นสุรินทร์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรับประทานอาหารได้อย่างมีความสุข ได้ต้นแบบตำรับอาหารพิเศษ 40 ตำรับ

ก.อุดมศึกษาฯ โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมป้องกัน COVID-19 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนำมาให้คณะรัฐมนตรีเข้าชมก่อนประชุม ครม. ซึ่งหนึ่งในนั้นมีผลงานวิจัย "นพ.ยง" และคณะ เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย

This photo taken on Friday, June 19, 2020 and provided by ECMWF Copernicus Climate Change Service shows the land surface temperature in the Siberia region of Russia. A record-breaking temperature of 38 degrees Celsius was registered in the Arctic town of

เมื่อวันศุกร์ Copernicus Climate Change Service หรือ C3S หน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป ระบุว่า ปีค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่ากับปีค.ศ. 2016 ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะโลกร้อนที่เป็นไปอย่างรวดเร็วที่จะส่งผลเสียต่อมนุษยชาติอย่างใหญ่หลวง ตามรายงานของสำนักข่าวเอเอฟพี