คำตอบ

คาราจีแนน เป็นสารในกลุ่มพอลิแซคคาไรด์ (polysaccharides) มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 D (E 407 และ E 407a) โดยปกติสกัดจากสาหร่ายสีแดง (Rhodophyceae) ตามแถบทะเลทั่วโลก ตั้งแต่ประเทศฟิลิปปินส์ อังกฤษ สกอตแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา บราซิล และชิลี โดยจะมีคุณภาพแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มา โดย การนำคาราจีแนนมาใช้ในผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ในการปรับปรุงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
1. เพิ่มผลได้ และลดการสูญเสียจากการผลิต
2. ลดการแยกชั้นของน้ำอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้สามารถควบคุมปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ได้
3. ปรับปรุงความสามารถในการหั่นบาง (Sliceability)
4. ปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสและรสสัมผัส
5. เพิ่มความชุ่มน้ำในผลิตภัณฑ์
6. ไม่ทำให้สีผลิตภัณฑ์ซีดจาง
7. ทำปฏิกิริยากับโปรตีนได้สูง
8.ง่ายต่อการทำผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ เกลือต่ำและผลิตภัณฑ์ปลอดสารฟอสเฟต
9. เกิดเส้นรอยต่อของเนื้อในผลิตภัณฑ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสารประเภทอื่น ๆ 
    การประยุกต์ใช้งานของคาราจีแนนนั้น ปกติสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านความร้อนโดยทั่วไปโดยสามารถประยุกต์ใช้ไดกับผลิตภัณฑ์แฮม ไส้กรอก หมูยอ ไก่ยอ นักเกต และผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดอื่น ๆ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คัคนางค์ ศิริลักษณมานนท์.  “คาราจีแนน”. FOOD FOCUS THAILAND.  ปีที่ 5, ฉบับที่ 49, (เมษายน), 2010, หน้า 36-37.