วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day of Biological Diversity) เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มมีผลบังคับใช้

ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง สิ่งมีชีวิตนานาชนิด เช่น พืชและสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันตามหน่วยของพันธุกรรมและสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นสายพันธุ์ หากถิ่นที่อยู่อาศัยมีความแตกต่างกันมากเพียงใดก็ยิ่งมีสิ่งชีวิตหลากหลาย มากยิ่งขึ้นเพียงนั้น
เพจเฟซบุ๊ก TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา โพสต์ให้ทุกคนตระหนักว่า แม้วิกฤต Covid-19 จะเป็นภัยคุกคามที่สร้างความเดือดร้อนอย่างสาหัสให้พวกเรา แต่ถ้าไม่มีวิกฤตครั้งนี้ พวกเราอาจจะไม่ได้ยั้งคิดเลยว่าการใช้ชีวิตตามปกติที่ผ่านมานั้น คุกคามสิ่งแวดล้อมไปมากขนาดไหน จะเห็นได้ว่าแค่ระยะเวลา 2 เดือน ที่มนุษย์หยุดท่องเที่ยว สัตว์ป่าน้อยใหญ่และสัตว์ทะเล ที่หายหน้าไปนาน ต่างกลับมารวมฝูงหากินปรากฏตัวให้พวกเราเห็นอีกครั้ง เป็นภาพที่สวยงามพอให้ชื่นใจในท่ามกลางวิกฤตโลกครั้งนี้ ดังนั้นแล้วผมขอฝากทุกคนขอให้ช่วยกันคิดต่อไปว่า หลังผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป เราจะปรับรูปแบบการใช้ชีวิตของพวกเราอย่างไร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อให้สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตอื่นๆสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับพวกเราได้อย่างมีความสุขและอุดมสมบูรณ์ครับ
“มนุษย์อยู่รอดไม่ได้ หากปราศจากสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตอื่น หยุดคุกคามธรรมชาติ รักษาความหลากหลายของทุกชีวิต เพื่อสมดุลสิ่งแวดล้อม 22 พฤษภาคม วันความหลากหลายทางชีวภาพ ชวนให้เราทุกคนได้ยั้งคิด”

ที่มา : Manager online 22 พฤษภาคม 2563  [https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000053339]