เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการจัดการขยะแห่งชาติ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระแสของประชาคมโลกในการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic)

ข้อมูลจากงานวิจัยเผยเมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา เยอรมันใช้พลังงานหมุนเวียนแซงหน้าพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว โดยมีสัดส่วนพลังงานสะอาดถึง 40% ขณะที่พลังงานถ่านหินอยู่ที่ 38% นับเป็นการใช้พลังงานมากกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นครั้งแรก

เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ปี '62 กับ ก.วิทย์บน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” จัดกิจกรรมชวนเยาวชน “สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ” เรียนรู้วิทยายาศาสตร์ เทคโนโลยี จากการทดลองกว่า 100 กิจกรรม จาก 30 สถานี ระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค.นี้ ณ ถนนโยธี

ปัจจุบันมีการปลูกข้าวโพดสายพันธุ์นี้ กันอย่างแพร่หลาย ซึ่ง ผู้คิดค้นข้าวโพดหวานสีแดงสายพันธุ์กินดิบรายแรกของโลก มีขื่อว่า "ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ" อดีตเป็นอาจารย์ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์เป็น 1 ใน 5 ของนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดของโลก ปัจจุบัน อาจารย์ได้เปิดบริษัท ชื่อว่า “บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด”