เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล "รัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565" (Digital Government Awards 2022) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาหน่วยงาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบราชการเพื่อตอบสนองด้านการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมชื่นชมและแสดงความยินดีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลในปีนี้ด้วย โดยได้มอบ 4 แนวทางพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คือ บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูล เสริมทักษะดิจิทัลกับบุคลากร เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และขยายการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการภาครัฐ

ตลอดปีนี้กลุ่มธุรกิจ TCP เร่งเครื่องเป้าหมายใหม่ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก “ปลุกพลังแบรนด์สินค้า ปลุกพลังธุรกิจเติบโต และปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ตามแผน 3 ปี (2565-2567) สู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านธุรกิจพร้อมสร้างผลกระทบในทางบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ฟอร์ด ประเทศไทย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association - PDA) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency - NIA) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมตัดสินผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ นวัตกรรมพลังบวกเพื่อรับมือสภาวะโลกรวน (Fighting Climate Change with Innovation for a Better World Challenge) ในโครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2022 ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ชิงทุนการศึกษาจำนวน 18 ทุน มูลค่ารวม 840,000 บาท

Anxiety-Mindfulness

ในปัจจุบันที่ผู้คนเริ่มป่วยด้วยภาวะความวิตกกังวลมากขึ้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาหนทางการรักษาและบำบัดทางเลือกนอกเหนือจากการใช้ยารักษา ล่าสุด ทีมวิจัยอเมริกันเผยการค้นพบว่าการเจริญสติอาจช่วยบำบัดภาวะนี้ได้ใกล้เคียงกับการใช้ยารักษา