ทีมวิจัยธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. นำโดย ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ นางสาวธิติยา บุญประเทือง หัวหน้ากลุ่มวิจัยเห็ด ธนาคารจุลินทรีย์ (NBMB) ภายใต้ธนาคาร ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) เปิดให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนในกิจกรรม NSTDA Meets the Press เรื่อง “รู้ทันเห็ดพิษ ภัยร้ายฤดูฝน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของเห็ดพิษให้แก่ประชาชน ภายหลังพบข่าวชาวบ้านใน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย จำนวน 9 คน เก็บเห็ดระงากหรือระโงกหินที่มีพิษนำไปทำอาหารบริโภค จนเกิดอาการท้องร่วง และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 คน

.

ในบางครั้งมนุษย์เราก็มีอารมณ์แบบแปลก ๆ โดยผู้ใหญ่ทั่วโลกกว่า 50-60% มีความรู้สึกก้าวร้าวรุนแรงต่อสิ่งที่น่ารักน่าเอ็นดู (cute aggression) เช่นอยากบีบแก้มยุ้ยเด็กเล็กแรง ๆ หรือรู้สึกมันเขี้ยวจนอยากกอดรัด ใช้มือจกพุงอ้วน ๆ เต็มไปด้วยขนนุ่มฟูของกระต่ายหรือแมวเหมียว

A sample of removed carbon in the solid form of calcium carbonate and magnesium hydroxide is displayed during a briefing about UCLA's SeaChange project at the Port of Los Angeles in San Pedro, California on April 12, 2023.

ทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกัน ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยกระตุ้นให้มหาสมุทรซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก สามารถต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติได้ดีขึ้นกว่าเดิม

ทุกวันนี้โรคนอนไม่หลับ (insomnia) กำลังแพร่ขยายไปสู่คนในสังคมยุคใหม่เป็นวงกว้างมากขึ้น โดยประมาณการว่ามีประชากรโลกอย่างน้อย 10% - 30% และอย่างมาก 50% - 60% ต้องทนทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเนื่องจากโรคนอนไม่หลับ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคซึมเศร้ารวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดติดตามมาในระยะยาวด้วย