SCG Bi-ion โดย SCG มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตภายในอาคาร โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งในด้านเชื้อโรคและมลภาวะในอากาศ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรต้องเร่งดำเนินการเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยต่อไปในอนาคต

กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ผู้นำเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์ตรวจสอบ และชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน เดินหน้าพัฒนาบุคลากรยานยนต์ของไทย รองรับการแข่งขัน และการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยล่าสุด มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ให้มีความสามารถ รู้ลึกรู้จริง ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติการจริง ทั้งในกระบวนการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์ตรวจสอบ และการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน

ภาพจำลองแมกนีทาร์ในห้วงอวกาศ

ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติเผยถึงที่มาของปรากฏการณ์ FRB 20201124A หรือการปะทุสัญญาณวิทยุที่ทรงพลังอย่างฉับพลันจากห้วงอวกาศลึกเมื่อสองปีก่อน โดยพบว่าสัญญาณประหลาดดังกล่าวอาจมาจากระบบดาวคู่ที่มี “แมกนีทาร์” (Magnetar) หรือดาวนิวตรอนที่แผ่พลังแม่เหล็กมหาศาลรวมอยู่ด้วย

ในบรรดาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลก 17 หัวข้อ ที่สมาชิกสหประชาชาติยืนยันจะร่วมกันแก้ให้ได้ภายในปี 2030