cบพค. จัดงานเปิดตัว (Kick off) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Science : TAS)

ชายผู้เป็นอัมพาต กลับมาเดินได้อีกครั้ง เพียงแค่ใช้การคิด ถือเป็นความสำเร็จจากการผ่าตัดปลูกถ่ายสมองอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกในวงการแพทย์ ที่ตัวคนไข้เองยอมรับว่า ได้เปลี่ยนชีวิตเขาไปเลย

รมว.อว. ชื่นชมเยาวชนไทยสร้างชื่อเวทีระดับโลกในการแข่งขันประกวดโครงงานวิทย์ฯ REGENERON ISEF 2023

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโอวาทแก่คณะเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลสร้างชื่อในเวทีโลกจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สำหรับเยาวชน ระดับโลก REGENERON ISEF 2023 ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) นางสาวสตตกมล เกียรติพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมแสดงความยินดี ที่ห้องโถงนิทรรศการ อาคาร 12 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ชูความสำเร็จลดก๊าซเรือนกระจก นำโมเดลต้นแบบความร่วมมือลดโลกร้อนจากปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก พร้อมแผนงานขับเคลื่อนนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มุ่งสู่ Net Zero ร่วมแสดงนิทรรศการ Climate Solutions Fair ระหว่างการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) ครั้งที่ 79 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ หวังเป็นส่วนสนับสนุนสร้างพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันเร่งรัดดำเนินงานพัฒนาด้านสภาพอากาศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างยั่งยืน