เชื่อว่าปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 เป็นประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่พรรคการเมืองบรรจุเป็นนโยบายพรรค เพื่อใช้ในการหาเสียงกับประชาชน ว่าจะดำเนินการภายหลังถูกเลือกให้เป็นรัฐบาล

แมลงหวี่ที่ได้รับอาหารพลังงานสูงในปริมาณมาก กลับมีอายุยืนยาวกว่าเพื่อน หากพวกมันถูกทำให้รู้สึกหิวเป็นครั้งคราวระหว่างการทดลอง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการอดอาหารในช่วงเวลาที่จำกัดเป็นระยะ (Intermittent Fasting – IF) ต่อการชะลอวัย

เมื่อเร็วๆ นี้ โลตัส ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อยอดโครงการเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีน (Black Soldier Fly - BSF) สำหรับเป็นอาหารสัตว์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร

นำร่องบินสำรวจป่าไทย 13 ล้านไร่ โดย ทีม สจล. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากร ฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรม ‘อีวีทัล (eVTOL)’ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ลูกผสมโดรนกับเครื่องบินที่สามารถบินขึ้นลงแนวดิ่งได้ ใช้พลังงานไฟฟ้าราคาถูกแค่หลักพันต่อวัน