สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำนวัตกรรมด้านชีวภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพลิ้นจี่ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้แก่สินค้าเกษตร จ.สมุทรสงคราม

Colombia Japan Pet Beetles

ปัญหาขยะจากเศษอาหารยังเป็นประเด็นที่หลายพื้นที่ทั่วโลกหาทางแก้ไข แต่ในโคลอมเบีย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้เริ่มต้นโครงการเล็ก ๆ ที่ใช้ด้วงเป็นผู้ช่วยกู้วิกฤตนี้บ้างแล้ว

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล "รัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565" (Digital Government Awards 2022) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาหน่วยงาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบราชการเพื่อตอบสนองด้านการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมชื่นชมและแสดงความยินดีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลในปีนี้ด้วย โดยได้มอบ 4 แนวทางพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คือ บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูล เสริมทักษะดิจิทัลกับบุคลากร เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และขยายการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการภาครัฐ

ตลอดปีนี้กลุ่มธุรกิจ TCP เร่งเครื่องเป้าหมายใหม่ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก “ปลุกพลังแบรนด์สินค้า ปลุกพลังธุรกิจเติบโต และปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ตามแผน 3 ปี (2565-2567) สู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านธุรกิจพร้อมสร้างผลกระทบในทางบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม