สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเหลือทน จนต้องมีคนเป็นลม ป่วยล้มหมอนนอนเสื่อ หรือถึงกับเสียชีวิตอย่างฉับพลันเนื่องจากโรคลมแดดหรือฮีตสโตรก (heatstroke) มีแนวโน้มจะพบได้บ่อยขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่หลายภูมิภาคของโลกเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ครั้งรุนแรง ชนิดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน

NSM เปิดตัวพิพิธภัณฑ์เสมือนแห่งใหม่ “ScIAM Meta Museum (Beta)” ชวนสัมผัสโลกแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการอ่านหรือดูสื่อการสอนแต่เพียงอย่างเดียว พร้อมพัฒนาสู่ระบบเมตาเวิร์ส (Metaverse) ในอนาคต

.

คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพที่เราได้ยินกันจนคุ้นหู คือการเดินให้ถึงวันละอย่างน้อย 10,000 ก้าว เพื่อความแข็งแรงของร่างกายและการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ สารพัดชนิด

“ปริมาณการรีไซเคิลดังกล่าวนี้ สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับการลดจำนวนรถยนต์กว่า 6.2 ล้านคันบนท้องถนนในหนึ่งปี”