งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกับความเร็วในการหมุนของโลกและอาจส่งผลต่อวิธีการที่มนุษย์ใช้นับเวลา

กราฟฟิกแสดงให้เห็นถึงการที่อุตสาหกรรมการบินใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยื่นที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตร

เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) ถูกนำเสนอขึ้นมาเป็นตัวเลือกในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลกที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการบิน แต่ผู้เชี่ยวชาญบางรายเตือนว่า หากการเดินหน้าผลิตเชื้อเพลิงแบบนี้เกิดขึ้นแบบผิด ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อภาวะโลกร้อนอาจแย่กว่าที่เป็นอยู่ได้

ถ้าพูดถึงเทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมและสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลายวงการ นาทีนี้คงหนีไม่พ้น “ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI” ที่ปัจจุบันมีพัฒนาการและความล้ำแบบก้าวกระโดด หลายธุรกิจนำ AI มาประยุกต์ใช้ได้แบบไม่น่าเชื่อ ซึ่งบางอย่างอาจจะเกินความสามารถมนุษย์ ทำให้ “AI” ถูกตั้งคำถามว่าจะมาสร้างให้เกิดความเหลื่อมล้ำ หรืออาจมาช่วงชิงสิ่งที่มนุษย์เคยทำได้หรือไม่ โดยข้อสงสัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจต่อผู้ใช้และทรรศนะที่ว่า “AI คือเครื่องมือที่จะมาสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับสังคม”

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือกับมูลนิธิยูนูส ประเทศไทย และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ หรือ SEAMEO SEPS ประกาศความสำเร็จในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการรีไซเคิล 'Waste Hero' ในปี 2566 ซึ่งสามารถเข้าถึงนักการศึกษา และเยาวชน 420,332 คนทั่วโลก และสร้างผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment : SROI) อย่างมีนัยสำคัญถึง 4.49 เท่าต่อทุกๆ 1 เหรียญสหรัฐ ในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์