โมเดลต้นแบบแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ (ที่มา: สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน))

ทำความรู้จัก ‘ซินโครตรอน’ แสงสารพัดประโยชน์ หลังกระทรวง อว. เผยความก้าวหน้าแผน 1 หมื่นล้านบาทสร้างเครื่องกำเนิดตัวที่สอง ด้าน กมธ. เรียกผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จะเป็นช่วงที่ “ดาวพฤหัสบดี” โคจรใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี โดยสังเกตได้ในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า จะเห็นดาวพฤหัสบดีปรากฏสว่างมากทางทิศตะวันออก ดูได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคทั่วไทย ดาวเคราะห์ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจะโคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งทำให้ ดวงอาทิตย์ โลก และดาวพฤหัสบดี จะเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีโลกอยู่ตรงกลาง เป็นตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี

บ่อยครั้งที่นักกีฬาบนสนามต้องเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับไว จนอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าหรือทำให้เอ็นฉีกขาดได้ ดังนั้นจึงเกิดคำถามในแวดวงวิทยาศาสตร์ ว่าสนามหญ้าจริงหรือสนามหญ้าเทียม แบบไหนที่จะปลอดภัยสำหรับนักกีฬามากกว่ากัน

สกสว. ร่วมมือ สอวช. เสนอจัดตั้ง SRI (Science Research and Innovation) Consortium for Net Zero เป็นเครือข่ายหลักของประเทศ บูรณาการการทำงานกับทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยกลไกของระบบ ววน.